آثار جدید
 • پتروزار
  37,000,000
 • ویولن
  100,000,000
 • زخم کاری
  150,000,000
 • پاییز
  1,500,000
 • مصرع : شه بیت قصیده زمینی
  3,000,000
 • زمستان
  4,500,000
 • منبت خط :بلغ العلی
  4,500,000
 • منبت خط :در عشق قرار بی قراری است
  3,000,000
 • تابلو بسم الله الرحمن الرحیم
  3,000,000
 • سمبل انگشتری
  2,700,000
 • تابلو نقاشی
  600,000
 • تابلو اکریلیک طرح لب
  450,000
 • تابلو ابر و بادی حصیری
  400,000
 • تابلو طرح دختر خندان
  200,000
 • تابلو اکریلیک شاین ابروبادی
  400,000
آثار پرامتیاز
 • پاین شب سیه
  7,000,000
 • آرزو
  3,000,000
 • چهارقل
  5,000,000
 • انسان
  2,800,000
 • نقاشیخط_شعر
  800,000
 • مسافر
  250,000
 • مناجات علی
  2,500,000
 • یا علی مدد
  550,000
 • ای ایران
  250,000
 • بدون عنوان
  1,100,000
 • نقطه ی اغاز !
  850,000
 • یکی بود یکی نبود !
  800,000
 • معرق خط
  250,000
 • شعر حضرت مولانا
  3,000,000
 • تابلو معرق
  4,000,000
آثار پر بازدید
 • برگها
  5,000,000
 • برگها
  5,000,000
 • برگها
  6,000,000
 • طبیعت
  300,000
 • میوه
  500,000
 • معصومیت
  0
 • خیال
  500,000
 • منظره
  500,000
 • پیرمرد
  800,000
 • عروس هلندی
  3,000,000
 • مرغ عشق
  3,000,000
 • پرتره
  800,000
 • پرتره
  1,300,000
 • زخم کاری
  150,000,000