• استان
  • 1062^1272^4 آذربایجان شرقی
  • 1062^1273^4 آذربایجان غربی
  • 1062^1275^4 اصفهان
  • 1062^1279^4 تهران
  • 1062^1280^4 خراسان جنوبی
  • 1062^1286^4 سیستان و بلوچستان
  • 1062^1287^4 فارس
  • 1062^1300^4 گلستان
  • 1062^1301^4 گیلان
 • شهر
  • 1063^تهران^1 تهران
  • 1063^اولدوز^1 اولدوز
  • 1063^میمند^1 میمند
  • 1063^سامیباد^1 سامیباد
  • 1063^گرگان^1 گرگان
  • 1063^برازجان^1 برازجان
  • 1063^شیراز^1 شیراز
  • 1063^رشت^1 رشت
  • 1063^اصفهان^1 اصفهان
  • 1063^تبریز^1 تبریز
 • سال تاسیس
  • 1070^1303^4 1340
  • 1070^1325^4 1362
  • 1070^1347^4 1384
  • 1070^1348^4 1385
  • 1070^1353^4 1390
  • 1070^1354^4 1391
  • 1070^1355^4 1392
  • 1070^1356^4 1393
  • 1070^1357^4 1394