نام مستعار :

سبک مورد علاقه :

تعداد آثار ثبتی در گالری ها : 14

زمینه ی کاری :

تحصیلات : کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد

زندگی نامه
افتخارات