نام مستعار :

سبک مورد علاقه :

تعداد آثار ثبتی در گالری ها : 15

زمینه ی کاری :

تحصیلات : لیسانس از دانشگاه سپهر اصفهان و شریعتی تهران

زندگی نامه
افتخارات