نام مستعار :

سبک مورد علاقه :

تعداد آثار ثبتی در گالری ها : 6

زمینه ی کاری :

تحصیلات : كارشناسي ارشد از دانشگاه فردوسي مشهد

زندگی نامه
افتخارات