نام مستعار : محمد ولی

سبک مورد علاقه :

تعداد آثار ثبتی در گالری ها : 4

زمینه ی کاری :

تحصیلات : کارشناسی ارشد از دانشگاه دانشگاه شهید رجایی پردیس شهید بهشتی

زندگی نامه
ولی محمدی متولد 1353 زنجان فعالیت هنری از سال 1370 برپای بیش از 10 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج شرکت در بیش از یکصد هفتا نمایشگاه گروی مدرس طراحی و نقاشی
افتخارات
برگزای نمایشگاهای انفرادی و گروهی داخل و خارج کشور داری عناوین بین المللی و ملی در طراحی و نقاشی